Ακόμη μια άλλη κερδοσκοπική βλάβη: Η Intel αποκαλύπτει τη νέα επίθεση στο πλάι καναλιού, συμβουλεύει την απενεργοποίηση της υπερσύνδεσης κάτω από τις 8η, 9η γενεά CPUs

Ακόμη μια άλλη κερδοσκοπική βλάβη: Η Intel αποκαλύπτει τη νέα επίθεση στο πλάι καναλιού, συμβουλεύει την απενεργοποίηση της υπερσύνδεσης κάτω από τις 8η, 9η γενεά CPUs
μια άλλη κερδοσκοπική δυσλειτουργία: η Intel αποκαλύπτει νέα επίθεση στο πλάι-καναλιού, συμβουλεύει την απενεργοποίηση του υπερ-σπειρώματος κάτω από το 8ο, 9ο gen cpus