η βαλβίδα εκτοξεύει επίσημα τον δείκτη βαλβίδας vr hmd, το πλήρες πακέτο προετοιμάζεται για $ 999