Το TSMC τρέμει κάτω από τις παραγγελίες προϊόντων των 7 nm, αυξάνει τους χρόνους παράδοσης τριπλών - μπορεί να χτυπήσει AMD Διαθεσιμότητα προϊόντος

Το TSMC τρέμει κάτω από τις παραγγελίες προϊόντων των 7 nm, αυξάνει τους χρόνους παράδοσης τριπλών - μπορεί να χτυπήσει AMD Διαθεσιμότητα προϊόντος
Το tsmc τρέμει κάτω από τις παραγγελίες προϊόντος των 7 nm, αυξάνει τους χρόνους παράδοσης τρεις φορές - θα μπορούσε να χτυπήσει amd διαθεσιμότητα προϊόντος