Ανίχνευση ακτίνων και σχεδιασμός σκίασης μεταβλητής τιμής για το AMD RDNA2Hardware-accelerated ray tracing and variable-rate shading will be the design focal points for AMD's next-generation RDNA2 graphics architecture. Microsoft's reveal of its Xbox Series X console attributed both features to AMD's 'next generation RDNA' architecture (which logically happens to be RDNA2). The Xbox Series X uses a semi-custom SoC that features CPU cores based on the 'Zen 2' microarchitecture and a GPU based on RDNA2. It's highly likely that the SoC could be fabricated on TSMC's 7 nm EUV node, as the RDNA2 graphics architecture is optimized for that. This would mean an optical shrink of 'Zen 2' to 7 nm EUV. Besides the SoC that powers Xbox Series X, AMD is expected to leverage 7 nm EUV for its RDNA2 discrete GPUs and CPU chiplets based on its 'Zen 3' microarchitecture in 2020.

Η σκίαση μεταβλητού ποσοστού (VRS) είναι ένα χαρακτηριστικό επίπεδο API που επιτρέπει στις GPU να εξοικονομούν πόρους σκιάζοντας συγκεκριμένες περιοχές μιας σκηνής με χαμηλότερο ρυθμό από το άλλο χωρίς να διακρίνει αισθητά τον θεατή. Η Microsoft ανέπτυξε δύο επίπεδα VRS για το API DirectX 12, ενώ η tier-1 υποστηρίζεται σήμερα από τις αρχιτεκτονικές της NVIDIA «Turing» και Intel Gen11, ενώ η tier-2 υποστηρίζεται από το «Turing». Η τρέχουσα αρχιτεκτονική RDNA δεν υποστηρίζει ούτε τα επίπεδα. Η ανίχνευση ακτίνων με επιτάχυνση υλικού είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των καρτών γραφικών 'Turing' RTX 20 της NVIDIA και η AMD προχωράει σε αυτό. Η Microsoft έχει ήδη τυποποιήσει την πλευρά του λογισμικού με το API DXR (DirectX Raytracing). Ο συνδυασμός του VRS και της δυναμικής ανάλυσης απόδοσης θα είναι καθοριστικής σημασίας για τις κονσόλες επόμενου γενιάς για την επίτευξη δυνατότητας αναπαραγωγής στα 4Κ και για την απόλυτη ευχαρίστηση να είναι ικανή για 8Κ.