Εξελιγμένοι επεξεργαστές Intel Xeon της επόμενης γενιάς που παρέχουν απόλυτη απόδοση πλατφόρμας με έως και 56 πυρήνες επεξεργαστών

Εξελιγμένοι επεξεργαστές Intel Xeon της επόμενης γενιάς που παρέχουν απόλυτη απόδοση πλατφόρμας με έως και 56 πυρήνες επεξεργαστών
επεξεργαστές επόμενης γενιάς intel xeon που μπορούν να κλιμακωθούν για την επίτευξη πρωτοποριακής απόδοσης πλατφόρμας με έως και 56 πυρήνες επεξεργαστών techpowerup