Το HyperX επιτυγχάνει σημαντικά ορόσημα - Πάνω από 10 εκατομμύρια ακουστικά τυχερού παιχνιδιού, ένα εκατομμύριο πληκτρολόγια και 65 εκατομμύρια μονάδες μνήμης

Το HyperX επιτυγχάνει σημαντικά ορόσημα - Πάνω από 10 εκατομμύρια ακουστικά τυχερού παιχνιδιού, ένα εκατομμύριο πληκτρολόγια και 65 εκατομμύρια μονάδες μνήμης
το hyperx επιτυγχάνει σημαντικά ορόσημα αποστολής - πάνω από 10 εκατομμύρια ακουστικά τυχερών παιχνιδιών, ένα εκατομμύριο πληκτρολόγια και 65 εκατομμύρια ενότητες μνήμης