Το 3DMark εισάγει δείκτη αναφοράς σκίασης μεταβλητού ποσοστού3DMark today announced they've introduced a new benchmarking feature. Specifically developed to test Variable Rate Shading (VRS) performance and image quality differences, the new feature allows users to actually visualize the performance and image quality differences associated with more aggressive (or less aggressive) VRS settings. The algorithm is a smart one - it aims to reduce the number of pixel shader operations on surfaces where detail isn't as important (such as frame edges, fast-moving objects, darkened areas, etc) so as to improve performance and shave some precious milliseconds in the deployment of each frame.

Για να εκτελέσετε αυτήν τη δοκιμή, θα χρειαστείτε Windows 10 έκδοση 1903 ή νεότερη έκδοση και μια GPU DirectX 12 που υποστηρίζει την Tier 1 VRS και τη δυνατότητα 'AdditionalShadingRatesSupported', όπως GPU της NVIDIA Turing ή CPU της Ice Ice της Intel. Η δοκιμή χαρακτηριστικών VRS είναι τώρα διαθέσιμη ως δωρεάν ενημέρωση για το 3DMark Advanced Edition ή από τώρα έως τις 2 Σεπτεμβρίου, το 3DMark είναι 75% έκπτωση όταν το αγοράζετε από τον Steam ή τον ιστότοπο αναφοράς UL.